"Kuier rûn it Doarp"

Enthousiaste deelnemers en goed ter plaatse bekende routeplanners maken van de ‘Kuier rûn it Doarp’ al meerdere jaren een succes. Zo wordt cultuurhistorie aan een gezonde en gezellige bezigheid toegevoegd. 

Meer informatie over de kuiers van 2023 volgt nog.


Er zijn 2 groepen: op zaterdagmiddag en op maandagmiddag.
De start is steeds om 13.00 uur en de finish tussen 15.00 en 16.00 uur.
Voor het vertrek drinken we nog iets.

Tenzij anders is aangegeven, is aan- of afmelden niet nodig: we weten de grootte van de groepen en koffie en thee is er in elk café of theetuin.
De kosten van deze wandelingen, met uitzondering van de laatste, zijn nihil; iedereen betaalt zijn eigen consumpties ter plaatse.

Nieuwe deelneemsters zijn van harte welkom! Na melding bij Harma Heeringa via het mailadres: harmaheeringa@gmail.com krijg je voortaan ook de mailing voor de eerstkomende wandeling. Of bel 0519 297002