Wanneer
27 juni 2024 - 13:30

Vaarexcursie Ilperveld

alleenstaanden, educatief, groen/agrarisch, informatief, ontmoeting

Water & Moeras.

Varen en ontspannen in een eilandenrijk onder de rook van Amsterdam. Tussen Landsmeer, Den Ilp en het Noordhollandsch kanaal ligt één van Noord-Hollands mooiste veenweidegebieden: Het Ilperveld. Het voormalig brak veenweidegebied, met talloze sloten, vaarten en rietkragen is een uitgestrekt, stil en fraai stukje Noord-Holland met honderden eilanden van trilveen.

De plantengroei langs de slootkanten is rijk, een mozaïek van moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, gevleugeld hertshooi enz. Grutto, kieviet, tureluur en vele rietvogels vinden hier hun perfecte biotoop. In trek- en wintertijd is het Ilperveld een toevluchtsoord voor duizenden passanten. Het land wordt hier en daar begraasd door koeien, schapen en geiten.

Kortom een weidse blik vanaf het water in een van de mooiste vaargebieden van Noord-Holland. Met een gids van ‘Landschap Noord-Holland’ maken we een  2 uur durende tocht per fluisterboot.

Organisatie: Vrouwen van Nu Noord-Holland, Cultuur & Zo

Wanneer: 27 juni 2024, aanvang 13.30- ca.15.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur; 

Waar: Bezoekerscentrum Ilperveld, Kanaaldijk 32a, Landsmeer; 

Kosten : € 12,50 alleen voor leden; inclusief koffie of thee. Overmaken op NL 33 RABO 0327706007 t.n.v. Vrouwen van Nu;

Aanmelden: tot 20 juni bij Ineke Naber hnabe@kpnmail.nl, o.v.v. Ilperveld, je naam, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer. Na aanmelding ontvang je via de mail een routebeschrijving.