Commissie Handwerken en Textiele werkvormen

Handwerk inspiratiedag 13 september

Kerstworkshop 23 november

Workshop Japanese Kimokomi 1 februari

Cursus aanbod 2017-2018

Opgeven voor de cursussen tot 15 september 2017.
Maar voor Workshops, Kantklosdag en Quiltdag kunt u  opgeven tot 2 weken voor de datum van deze activiteit.
Kosten van de cursussen, workshops, quiltdag en kantklosdag vooraf overmaken op rekeningnummer:
NL 70 RABO 032.85.44.876 t.n.v. Handwerkcommissie Overijssel met vermelding van uw naam, adres, betreffende cursus of workshop.
Cursussen en workshops zijn exclusief materiaalkosten.
Info en opgave: Riek Kroeze,
0548-517336,
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

Doelstelling:
Beoefenen en behouden van zoveel mogelijk vormen van textiele werkvormen, door middel van:
- basistechnieken leren
- handwerktechnieken thematisch uitwerken
- onderzoeken en stimuleren om bestaande handwerktechnieken in een nieuw/modern jasje te steken
- onderzoek doen naar vrije vormen van textiele werkvormen en dit aanmoedigen, waardoor leden de mogelijkheid krijgen zich creatief en kunstzinnig te ontwikkelen
- cursussen en exposities organiseren om de “buitenwereld” op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het gebied van textiele werkvormen.

Samenstelling commissie handwerken en textiele werkvormen:

voorzitter:
H. (Hilly) Wemmenhove
0548 61 91 63

vz.handwerkcommissie.ov@gmail.com

secretaris:
M. (Mini) Tempelman-Zandjans,    
0547 36 15 00
secr.handwerkcommissie.ov@live.nl

penningmeester:
M. (Mientje) Huzen-Stegeman,
0548 36 22 87
penn.handwerkcommissie.ov@gmail.com

Cursussecretaris:
R.(Riek) Kroeze-Willemsen
0548 51 73 36
handwerkcommissie.overijssel@gmail.com

Zaalreserveringen:
A.(Tony) Wieringa-Koster
06 40 16 32 79
tonywieringa@hotmail.com

PR tentoonstelling:
H. (Hilly) Wemmenhove
0548 61 91 63
wemmenhovenijverdal@hotmail.com

Algemeen commissielid:
A. (Alie) Schakelaar
0572 355084
alieschakelaar@home.nl

Notulist:
K.M.J. (Karla) de Graaf-Ordelman
0570-650082
karladegraaf@home.nl