Welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk en in een lokale afdeling worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u het magazine "Vrouwen van Nu" 6x en de ledeninfo (2x per jaar). Ook kunt u zich abonneren op de landelijke nieuwsbrief via internet. ledeninfo31@gmail.com

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannu1931@gmail.com

De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 53,50          De contributie voor 2021 is vastgesteld op € 54,50     

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie dient te worden voldaan middels automatische incasso. Leden kunnen bedanken voor 15 oktober van het lopende jaar.  Belangstellenden mogen 2 keer een ledenbijeenkomst bijwonen en 2 keer deelnemen aan een interessegroep tegen  gemaakte kosten. Daarna moet besloten worden over een lidmaatschap.

1 januari:        lid - volledige contributie

1 september:  lid - de helft van de contributie

Deelname op eigen risico