Met 22.000 leden verdeeld over 315 afdelingen in heel Nederland, is Vrouwen van Nu de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Vrouwen van Nu gelooft dat een samenleving zich pas duurzaam kan ontwikkelen wanneer vrouwen gelijkwaardig meedoen, meepraten en meebeslissen. Vrouwen van Nu gebruikt de kracht van vrouwen om de leefomgeving te versterken en laat de stem van vrouwen horen op - voor vrouwen relevante - maatschappelijke terreinen. De leden van Vrouwen van Nu zijn actieve, daadkrachtige en maatschappelijk betrokken vrouwen die positief in het leven staan.


Wij zijn een lokale afdeling van Vrouwen van Nu en organiseren tal van activiteiten(link). We nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. Vrouwen van Nu heeft een uitgebreid aanbod dat is te vatten in vier speerpunten: ontmoeten, ontspannen, ontdekken en ontwikkelen.

Het lidmaatschap van de vereniging biedt:
• Verbinding in de vorm van ontmoetingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau
• Vriendschappen tussen gelijkgestemden (nabuurschap en netwerk)
• Vrijetijdsbesteding via activiteiten, clubjes, uitjes en reizen
• Verdieping door achtergrondinformatie in lezingen, betekenisvolle bezoeken, nieuwsbrieven en het magazine
• Voorlichting over o.a. verantwoord leven via projecten als Plastic en IK?, het Landelijk Voedsel Platform en PFAS
• Vrijwilligerswerk door activiteiten binnen de verenigingsstructuur (besturen, werkgroepen en commissies) of binnen initiatieven die worden ontwikkeld of ondersteund
• Vorming in de zin van persoonlijke ontwikkeling via trainingen en leiderschapsontwikkeling door bestuurlijke ervaring
• Vertegenwoordiging via lidmaatschap van Nederlandse Vrouwen Raad, Agriterra, Women for Water Partnerships, ACWW en Stidoc
• Voorvechten van vrouwenemancipatie door beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij het Ministerie van OCW (emancipatiebeleid)
• Voordeel in de vorm van kortingen en winacties.

Graag tot ziens!


Nieuws

Vrijwilligersvacatures

Eetpunt Buffelrun

Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag  18 augustus   Eetpunt Buffelrun   Het klinkt nog ver weg maar in deze nieuwsbrief willen we al vragen wie er op deze dagen mee wil helpen met het eetpunt tijdens de Buffelrun. Dit eetpunt verzorgen wij samen met ZLTO Boerdonk. We proberen blokken te maken van 3 tot 4 uur per persoon zodat het voor iedereen te doen is.  Als u mee wilt helpen stuur dan een mailtje naar vrouwenvannu.boerdonk@gmail.com , doe dit voor 30 mei zodat we zo snel mogelijk een rooster kunnen maken.

Archief

Beste dames,

Het archief van onze vereniging hebben we nog eens doorgekeken en wat opgeruimd. Er zijn ook spullen bij waarvan het heel fijn zou zijn als er nog met meerdere naar wordt gekeken en over nagedacht.

Dit zijn bijvoorbeeld videobanden, groepsfoto's en gewone foto's waarvan niet altijd duidelijk is bij welke gelegenheid ze gemaakt zijn. Ook zijn er nog veel boekjes en teksten van toneel en teksten van vieringen. 

Wie vindt het leuk hiermee aan de slag te gaan??

Laat het dan weten via 0492463309 of 0640350446