Welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de
Landelijke organisatie:Vrouwen van Nu
Deze heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur. Elke vrouw is welkom. Met circa 43.000 leden georganiseerd in ruim 525 afdelingen zijn we de grootste vrouwenvereniging van Nederland.
Ons uitgebreide ledenbestand en netwerk stellen ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken die de vrouw van nu bezig houdt en belangrijk vindt. We spreken ons uit op congressen, bij beleidsmakers of lezingen. We inspireren elkaar tijdens ontmoetingsbijeenkomsten, reizen en excursies. We leren van en met elkaar tijdens trainingen, workshops en cursussen en we hebben zorg en oog voor elkaar in onze woonomgeving tot ver over de landsgrenzen heen.
Vrouwen van Nu staat bekend als een kweekvijver van bestuurlijk talent. Je komt ons tegen in gemeenteraden, waterschappen, de tweede kamer en tal van besturen, commissies en inspraakorganen.
Als lid heb je toegang tot de activiteiten van de landelijke vereniging en de provinciale  en lokale afdelingen. Dat zijn er duizenden per jaar. Training, evenement, lezing, excursie, bedrijfsbezoek, netwerken, ontmoeting, sporten, feesten, reizen...via de activiteitenagenda vind je ze allemaal.

Leden krijgen een ledenpas met aantrekkelijke acties en korting zoals op het gebied van theater, reizen en uitstapjes.

Verder genieten ze vier keer per jaar van het Vrouwen van Nu magazine.

Met een lidmaatschap verrijken vrouwen niet alleen zichzelf maar verbetert de positie van vrouwen in Nederland. Daarvan profiteert iedereen. 

Betrokkenen bij onze doelstelling zoals maatschappelijke instellingen, bedrijven kunnen ons steunen door middel van een sponsorlidmaatschap.

Steeds meer wordt door afdelingen en leden gebruik gemaakt van email en informatie op de website www.vrouwenvannu.nl.

Via de site kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.

De afdelingsavonden vinden plaats in :
Het Anker
Markt 3/A
4761 CD Zevenbergen

tel: 0168-323661
 

De avonden beginnen om 20.00 uur. U bent al vanaf 19.30 uur welkom. Koffie en thee zijn dan verkrijgbaar.

Ook lid worden?

Niet-leden betalen een bijdrage van € 5,00 voor deelname aan een afdelingsavond. Van gasten die onze avonden tweemaal bezocht hebben wordt bij de derde keer aangenomen dat zij lid willen worden.

U kunt instappen op elk moment van het jaar de kosten worden naar rato berekend.

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannu.zevenbergen@gmail.com of bellen naar 06-28580561.