Welkom op onze afdelingssite

Voorwoord

Vrouwen van Nu heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. Ons doel is om een organisatie te zijn van vrouwen met art voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden te stimuleren, dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, hun creativiteit ontplooien, aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken en met krachtige stem paticiperen in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling. Vrouwen van nu heeft als visie om toegerust in actie te komen wanneer dat nodig is vanuit hun zorg en oog voor leefomeving en elkaar. Vrouwen van nu zijn practisch en effectief in hun aanpak. Het is het vrouw zijn en de daadkracht die hen binden en hun bereidheid te onderzoeken en te leren. Elke vrouw is welkom. Onze landelijke vereniging bestaat in 2018, 88 jaar en we hebben circa 42.000 leden. Daarmee zijn we de grootste vereniging voor vrouwen in Nederland. We zijn georganiseerd in ruim 500 afdelingen. Ons uitgebreide ledenbestand en netwerk stellen ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken die de vrouw van nu bezighoudt en belangrijk vindt.

Vrouwen van Nu Fryslân is eerder dan de landelijke vereniging opgericht: op 30 mei 1919 en telt nu zo’n 6000 leden. We hebben 67 afdelingen, 1 regionale afdeling en 1 netwerkgroep. Onze eigen afdeling werd in 1932 opgericht en telt circa 100 leden. We vormen met tien andere afdelingen regio I.

Als lid heb je toegang tot de activiteiten van de provinciale en landelijke vereniging. Training, evenementen, lezingen, excursies, bedrijfsbezoek, netwerken, ontmoeting, sport, reizen …. Via de activiteitenagenda op de website en in het landelijke blad vind je ze allemaal.

We spreken ons uit en hebben plezier

We hebben oog voor elkaar en spreken ons uit. We inspireren elkaar op bijeenkomsten, reizen en excursies. Op cursussen en workshops leren we van elkaar en hebben bovenal veel plezier!

Wil je ook profiteren van onze krachtige en actieve vereniging, word dan lid. Ben je lid, neem dan eens je vriendin, nicht of buurvrouw mee of betrek haar bij wat we organiseren en laat haar kennismaken met ons (net)werk.

website landelijk :
www.vrouwenvannu.nl

Onze bijeenkomsten zijn in het Kultuerhús Klamerare.Begine 1 Workum

Voor meer informatie kunt een mail sturen naar:vrouwenvannuwarkum@gmail.com