Lidmaatschap

De contributie bedraagt voor 2017 € 50,50.

Naast acht of negen afdelingsbijeenkomsten per jaar en enkele andere activiteiten, georganiseerd door de plaatselijke afdeling, ontvangt u voor deze prijs het ledenblad Vrouwen van Nu, dat vier keer per jaar verschijnt.

Leden kunnen daarnaast deelnemen, tegen een kleine meerprijs, aan plaatselijke cursussen op velerlei gebied.

Ook zijn er veel provinciaal en landelijk georganiseerde studiedagen, cursussen, excursies en reizen.

Gast bij andere afdeling
Als lid van Vrouwen van Nu kunt u overal in het land aanschuiven bij de bijeenkomsten van andere afdelingen. De afdelingen mogen daarvoor wel een bijdrage in de kosten vragen. Lidmaatschapskaart meenemen!
Het gastlidmaatschap is vervallen.

Ledenpas
Elk lid krijgt in december, meegestuurd met Vrouwen van Nu Ledenblad een ledenpas met daarop een lidmaatschapsnummer en het jaartal. Bij verlies wordt er geen duplicaatpas verstrekt. U kunt uw lidmaatschap dan aantonen met uw lidmaatschapsnummer dat bekend is bij de secretaris van de afdeling.