Vrouwen van Nu
Wieringen
Welkom
op Wieringen
De Korenaar
18 juli 2019
Leeskring
17 september 2019
High Tea
18 september 2019
Paardenkliniek
26 september 2019
Kijk op Cultuur
Vrouwen van Nu Beurs 10 oktober 2019
Jan Timmerman
16 oktober 2019
Bart Lankester
20 november 2019
Fireware
28 november 2019
Wandelen
in juni, juli en augustus
Filmclub
Programma 2019