Welkom
Vrouwen van Nu Westerbork
Bestuur
afdeling Westerbork
12 febr. 2020
Jaarvergadering
10 maart 2020
Eendagsbestuur
25 maart 2020
Theemiddag
6 jan. 2020
Verslag Nieuwjaarsvisite
18 dec. 2019
Kerstbijeenkomst
28 nov. 2019
De Shackleton Tour
15 nov. 2019
VrijMiBo
15 okt. 2019
Bert Eefting Wijkagent
2 sept. 2019
verslag agnes v.d.
24 april 2019
Groepshoofden en commissieverg.
Prov. Wandeldag
11 april 2019 Prov.wandeldag, verslag