Lidmaatschap

Lidmaatschap Vrouwen van Nu Vries

De contributie voor het kalenderjaar 2022 is landelijk vastgesteld op € 55,50. Bij de leden die zich aangemeld hebben voor automatisch innen door het Landelijk Bureau wordt de contributie aan het einde van de maand januari automatisch afgeschreven. De overige leden ontvangen bij het Vrouwen van Nu blad in december een factuur. Bij het overmaken van het bedrag het factuurnummer duidelijk vermelden, het factuurnummer is namelijk voor elk lid uniek.
Mocht je bankrekeningnummer wijzigen geef dit dan even door aan de secretaris.

Iets meer dan de helft van de contributie blijft in de afdelingskas van Vries. De rest is bestemd voor de Provinciale afdeling Drenthe en de Landelijke Organisatie. Vanuit het Landelijk Bureau wordt het blad "Vrouwen van Nu" 4x per jaar naar ieder lid gezonden. Midden in het blad staan de activiteiten van de provincie Drenthe vermeld.
De afdeling Vries geeft een maandelijkse "Nieuwsbrief" uit. De meeste leden ontvangen de Nieuwsbrief per mail, de leden waar geen mailadres van bekend is krijgen de nieuwsbrief in de brievenbus.

Bij verhuizing kun je als lid worden overgeschreven naar de afdeling in je nieuwe woonplaats. Je moet dit dan schriftelijk doorgeven aan de secretaris van de afdeling Vries. Iedereen die lid is van een andere afdeling kan tegen betaling van iets meer dan de helft van de contributie ook gastlid worden bij Vrouwen van Nu Vries. Indien je het lidmaatschap wilt beëindigen, dan moet je dat schriftelijk vóór 15 oktober 2022 doorgeven aan de secretaris. Er vindt geen restitutie plaats bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bij opzegging of overlijden.

Heb je je opgegeven voor een cursus, workshop, excursie of activiteit van een interessegroep en je onverhoopt, om welke redenen dan ook, niet kunt deelnemen dan blijft het inschrijfgeld na sluiting van de inschrijfdatum wel voor jouw rekening. Dit geldt ook voor de materialen en vervoerskosten.
Voor samen reizen met de auto staat € 0,25 per km, gedeeld door het aantal passagiers, met uitzondering van de chauffeur.

Deelname aan de activiteiten is altijd voor eigen risico!