Welkom op onze afdelingssite

De afdeling Vorden van de Vrouwen van Nu heet u van harte welkom.

Het dorp Vorden is één van de dorpen behorende tot de gemeente Bronckhorst. De gemeente Bronckhorst ligt tussen de centrumgemeenten Zutphen en Doetinchem. De Gelderse IJssel vormt de westgrens. Bronckhorst is een echte plattelandsgemeente en rijk bedeeld met natuurschoon.

Het zogenaamde Achterhoeks coulissenlandschap biedt een plezierige afwisseling van bos, weilanden, akkers, oude laanbeplantingen en houtwallen, waartussen fraaie karakteristieke boerderijen verscholen liggen. Daarnaast zijn er een groot aantal landgoederen met mooie buitens en kastelen. Er zijn vele fietstochten te maken en het is zeker de moeite waard om een dagje naar Vorden te komen.

Vorden telt vele verenigingen waarvan wij er één zijn. Wij willen u door middel van onze website vertellen over onze vereniging en zo laten zien dat wij een bloeiende vereniging zijn die graag de vrouwen van Vorden en omstreken van harte wil uitnodigen om eens een kijkje bij ons te komen nemen.

Alle inlichtingen zijn verkrijgbaar bij onze secretaris

Mevr. G. Ilbrink-Brummel
E-mail: vrouwenvannuvorden@gmail.com
Website: www.vrouwenvannu.nl/vorden


Like ons op facebook