Afd. Vledder
Het bestuur Vrouwen van nu afd. Vledder.
jaarprogramma
2017-2018
contactdames
contactdames Vledder
handwerkgroep
donderdagmiddag
Groene Juffers
tuinclub
reiscommissie
leden
ziekencommissie
Klaasje en Tietje
agrarisch lid
agrarisch lid
Bosbad Vledder
Janny
Cultuur en Zo
Programma 2017/2018
cursuswerk
creatief bezig zijn
webmasters
leden
wandeldag
wandeldag 9 aug.