Afd. Vledder
Het bestuur Vrouwen van nu afd. Vledder.
2018/2019
afdelingsprogramma
wandeldag
wandeldag 9 aug.
contactdames
contactdames Vledder
handwerkgroep
donderdagmiddag
Groene Juffers
tuinclub
reiscommissie
leden
ziekencommissie
Klaasje en Tietje
agrarisch lid
agrarisch lid
Bosbad Vledder
Janny
Cultuur en Zo
Programma 2018/2019
cursuswerk
creatief bezig zijn
webmasters
leden
Kerstavond
Kerstavond 19 dec. 2018