Welkom op onze afdelingssite

WELKOM OP ONZE AFDELINGSSITE

 Vier je successen het is een feest waard!

 

Onze missie van Vrouwen van Nu in de statuten is als volgt verwoord:

De vereniging heeft ten doel een organisatie te zijn van vrouwen met hart voor hun leef omgeving in plattelands- en stedelijke gebieden en te stimuleren dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, hun creativiteit kunnen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken en met krachtige stem participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling.

Deze doelstelling kun je nooit alleen waarmaken. Daar moet je de krachten van vrouwen voor bundelen en dat is wat we steeds gedaan hebben in het verleden en nu nog steeds doen.

 

We hebben als bestuur weer een mooi en gevarieerd jaarprogramma in elkaar gezet. En we hopen u op vele hiervan te ontmoeten.

Maak er tijd voor en u zult zien dat u er energie van krijgt. Dat is althans wat ik ervaar na een “Vrouwen van Nu“ activiteit. Ik denk dat dit bij vele van jullie ook het geval zal zijn.

 

Kijk uit naar de nieuwsbrief elke maand, pak meteen je agenda erbij en meld je aan bij de diverse activiteiten. Wij organiseren het met plezier voor jullie.

Mocht je zelf een verrassende activiteit hebben, meld het ons en we gaan kijken of we het in het programma kunnen passen!

Ik wens iedereen een goed en fijn verenigingsjaar!

Verleden of toekomst? “Toekomst!”Daar kijken  we met verwachting naar.

Maar wel met het behoud van het goede uit het verleden. Je moet de wortels waar je mee begonnen bent niet weggooien en de vruchten plukken van het werk van je voorgangers. Wanneer je alleen in het verleden blijft hangen, kom je nooit aan de toekomst toe. Wij, Vrouwen van Nu, Uden hebben ervoor gekozen om wél vooruit te kijken.

 

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad en een ledenpas waarmee u gebruik kunt maken van aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen.

 

We heten jullie allen van harte welkom!!

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannu.uden@gmail.com