Welkom op onze afdelingssite

Helaas komt er een einde aan de activiteiten van de afdeling Schagen.

De opheffingsprocedure is in de gang gezet en aan het einde van 2020 houdt de afdeling Schagen van de Vrouwen van Nu op te bestaan.