Welkom op de vernieuwde website van de provincie Flevoland

Vrouwen van Nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met een krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke samenleving.

De organisatie draait op de actieve deelname en inzet van vrijwilligers, ondersteund door een klein team van beroepskrachten.

De provinciale besturen van de Vrouwen van Nu zijn een schakel tussen de afdelingen onderling en tussen de afdelingen en landelijk bestuur vice versa. Onder het provinciaal bestuur zijn verschillende commissies en werkgroepen op velerlei terrein werkzaam. Het provinciaal bestuur onderhoudt ook contact met provinciale overheden en andere organisaties.

Vrouwen van Nu Flevoland is een actieve en gezellige vereniging, met actieve afdelingen, met leuke, leerzame programma’s en actieve clubjes. 

Onze provinciale werkgroepen/commissies organiseren veel activiteiten.
-Commissie Cultuur en Tuinen
-Commissie Agrarische tour
-Redactie
De Provincie Flevoland heeft per 1 januari 2024:
440 leden en 7 afdelingen.

 


Contactgegevens

vrouwenvannu.pbflevoland@gmail.comAfdelingen