Contactadres
Afd. Oostvoorne
Fietsclub
Fietstochten
Bloemschikken
Bloemschikken
Museumclub
7 november
Reiscommissie
23 april
Samen uit eten
15 oktober
Tuinclub
Juni, juli en augustus
Wandelclub
Wandelen
Handwerkclub
Handwerkmiddag
Quiltclub
Quilten met een groep
Culturele bus
Theaterbezoeken
Ladybikers
juni juli augustus