Welkom op de vernieuwde website.

Welkom op de vernieuwde site van Vrouwen van Nu, afdeling van Dalfsen. Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenvereniging van Nederland. Mocht u interesse hebben om bij ons aan te sluiten? Bezoek vanaf september onze maandelijkse thema-avonden. 

contributie:

Het lidmaatschap bedraagt voor 2024 € 65,00. Dit is inclusief het abonnement op het blad Vrouwen van Nu dat je vier keer per jaar ontvangt. In 2024 drie keer.

De verdeling van de contributie is als volgt: afdelingskas € 33,80, landelijke kas € 26,20 en provinciale kas € 5,00.

De contributie wordt centraal geïnd door het landelijk bestuur. Als je hiervoor een machtiging hebt verleend, wordt dit bedrag in januari van je rekening afgeschreven.

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 15 september gebeuren bij de secetaris per e-mail. 

Voor leden die willen inloggen op het 'Voor Leden' gedeelte: Op de website zie je bovenaan in het midden van de oranje balk de knop Inloggen.
Het maakt niet uit of je op de landelijke, provinciale of afdelingssite bent.
Je kunt inloggen met het lidnummer (gebruikersnaam) en de postcode (wachtwoord).
Je vindt het lidnummer op de ledenpas, of eventueel kun kun je het opvragen bij het secretariaat.