Welkom op de afdelingssite van Terschelling

De afdeling Terschelling telt ong. 130 leden.
De vereniging is opgericht op 3 februari 1961.
De afdeling bestaat uit:
Het Bestuur
Contactvrouwen
Leden

Het lidmaatschap van "Vrouwen van Nu" duurt een kalenderjaar en biedt een jaar lang veel plezier, ontmoetingen en inspiratie.

Via onze nieuwsbrieven, maar ook via het verenigings-blad, wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten

Heeft u een leuk idee voor een cursus, lezing of uitstapje?
Wilt u zelf iets organiseren of anderszins bijdragen aan onze vereniging?
Laat het horen!

Contact: Wies Fiévez
0562-449021
vvnterschelling@gmail.com

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorga-nisatie.
We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten.
We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes.
Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’.
Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken.
U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.