Vrouwen van Nu Dalfsen

Vrouwen van Nu afdeling Dalfsen.
Hoe werkt het bij de vrouwen van nu in dalfsen. Beste nieuwe- / aspirant leden, Misschien kent u onze vereniging al vanuit een eerder lidmaatschap bij een andere afdeling of bent u enthousiast geworden door verhalen van derden. Voor sommigen zal onze organisatie nieuw zijn. Wij zijn een landelijke organisatie, met een hoofdkantoor in Den Haag en een provinciale afdeling Overijssel. Onze afdeling bestaat uit ongeveer 200 leden. Hoe het ook zij, wij willen ieder nieuw lid de mogelijkheid geven zich te oriënteren op onze afdeling. Hiertoe bieden wij u een aspirant lidmaatschap aan van twee maanden. Gedurende deze periode hoeft u geen contributie te betalen. Iedere 3e donderdagavond in de maanden september t/m april is er een bijeenkomst in Dalfsen voor al onze leden. Dit is in de Panoramazaal van de Trefkoele+, waar dan een gastspreker/spreekster ons iets komt vertellen of laten zien over een interessant onderwerp. Kom gerust en neem plaats naast één van onze leden. We sluiten het seizoen af met een middagactiviteit in mei. Alle informatie is in ons jaarboekje te vinden. Wij hebben meerdere interessegroepen (zie het jaarboekje en website). Er zal dan ook vast iets bij zijn waar u belangstelling voor heeft. U bent vrij om contact op te nemen met de contactdame van de interessegroep om meer informatie te vragen. Dit kunt u opvragen door contact op te nemen met het secretariaat van onze afdeling. Afhankelijk van de activiteit zult u mogelijk al een keer in de groep mee kunnen doen. Mocht u zelf een leuke hobby hebben en deze met andere leden willen delen dan kunt u in overleg met ons bestuur een interessegroep opzetten. Verder organiseert de provincie ook activiteiten waaraan u deel mag nemen. Drie maal per jaar ontvangt u een tijdschrift vanuit het landelijke hoofdkantoor en daarnaast ontvangt u gedurende het seizoen maandelijks per mail informatie over de activiteiten in de provincie Overijssel. Onze afdeling is verdeeld in wijken met een wijkcontactdame. Zij bezorgt ons maandblad en houdt contact inzake het lief en leed in haar wijk. Eén keer per jaar worden de dames uit hun wijk uitgenodigd voor een bijeenkomst bij de contactdame thuis. Daar is dan gelegenheid om in een kleinere groep te praten over het wel en wee van onze afdeling. Uw wensen kenbaar te maken, nieuwe ideeën aan te dragen enz. Indien u lid wilt worden verzoeken wij u het aanmeldingsformulier binnen twee maanden te bezorgen bij het secretariaat of bij één van de andere bestuursleden. Uw gegevens worden in de ledenadministratie verwerkt en worden doorgegeven aan het Landelijk Bureau in Den Haag, zij zorgen ook voor de jaarlijkse automatische inning van de contributie. Wij hopen dat wij een aantrekkelijke afdeling voor u zijn en dat u zich snel bij ons thuis zult voelen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden. De gegevens zijn te vinden in ons jaarboekje en op deze website.