Regels van onze vereniging

Meedoen aan workshops , reisjes en andere evenementen.

Je kunt pas meedoen met een workshop, reisje, enz. als er betaald is.
Liefst betalen via internetbankieren of via bankoverschrijving.
Het bestuur moet zeker weten hoeveel deelnemers er zijn, want anders draait de club op voor de gemaakte onkosten.
Bij opgave met betaling en toch niet meegaan/meedoen wordt er geen geld terugbetaald!
(behalve bij bijv. ernstige ziekte, overlijden van familie enz.)

Aan - en afmelden lidmaatschap.

Dit kan schriftelijk vóór 1 oktober bij de secretaris.