Provinciale ontmoetingsdag Gelderland

Vandaag 23 april 2024 waren wij Mila, Willy, Annie Aartje en Ans aanwezig. Het ochtendprogramma bestond uit het voorstellen van het provinciale bestuur, jaarverslag van het bestuur en het financieel jaarverslag over 2023.Beide verslagen werden goedgekeurd .Deze toch wel en beetje saaie, maar noodzakelijke kost werd opgeluisterd door een duo genaamd Theaterzaken. Twee dames en een pianist die er een dolle boel van maakten waardoor het geheel met kwinkslagen aan elkaar gepraat werd. Vervolgens was er ruimte om kritische vragen te stellen,over hoe we de komende jaren met elkaar voortvarend voorwaarts moeten, zowel qua organisatiestructuur als financieel. Deze vragen en antwoorden zullen ongetwijfeld in een verslag komen zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Met elkaar de schouders eronder, nieuwe leden en nieuwe ideeën zijn voor alle afdelingen van harte welkom. Na een uitstekende lunch hebben de dames van Theaterzaken ons nog kostelijk vermaakt met hun cabareteske voorstelling. Kortom een leerzame en inspirerende dag.