Lidmaatschap en Contributie

Beste leden en belangstellenden,
De contributie is landelijk vastgesteld op € 65,00 (2024 & 2025)
Waar blijft uw geld?
U ontvangt 3-4 x per jaar het ledenblad Vrouwen van Nu. (Mei-September-December)

De contributie overmaken vóór 25 januari 2025
onder vermelding van uw FACTUURNUMMER
De factuur ontvangt u met het ledenblad van december 2024.
Voor vragen kunt u terecht bij onze,
Penningmeester Joke Oonk-ten Pas (0543-522036) of stuur een e-mail klik hier>>

Opzegging lidmaatschap: stuur een e-mail klik hier>>
Uiterlijk vóór 15 september 2024 doorgeven aan,
Tonnie Ter Vrugt-Pampiermole (0543-518078), waarmee het lidmaatschap ingaande 1 januari 2025 komt te vervallen.
Dit houdt tevens in dat deelname aan één van onze interessegroepen ook niet meer mogelijk is.

Ledenadministratie
Om het ledenbestand goed te kunnen beheren, vinden wij het prettig als u ons daarvan zo spoedig mogelijk van op de hoogte houdt, zoals wijzigingen van een nieuw :
Adres-Telefoonnummer-E-mail adres-Huisnummer
Geef dit alles door aan: Tonnie Ter Vrugt-Pampiermole (0543-518078) of e-mail aan de Ledenadministratie klik hier>>