Onze Ring

In de provincie Gelderland zijn de afdelingen van onze organisatie samengevoegd in ringverband. Het ringbestuur zorgt voor het goed functioneren van de ring door bijvoorbeeld het uitwisselen van ervaringen en programma’s en het organiseren van cursussen.  

Gelderland kent 11 ringen   De afdeling Doetinchem valt onder RING 4, samen met de afdeling Angerlo, Dieren, Hummelo/Keppel/Drempt, Vorden, Steenderen en Zeddam en vergadert gezamenlijk als ringbestuur twee keer per jaar. Ieder afdelingsbestuur levert één afgevaardigde die zitting neemt in het ringbestuur. Voor onze afdeling is dat Thea Remmelink, telefoon 06 3839 4462 en e-mail thea@heinoorden.nl.

Daarnaast heeft elke ring een begeleidend provinciaal bestuurslid. Voor ring 4 is de contactpersoon Emma van Vliet.  
Ieder jaar wordt er een ringavond georganiseerd.

Verdere gegevens worden medegedeeld op een afdelingsavond en in de nieuwsbrief.