Nieuws van het PFAS team (2)

De PFAS-werkgroep heeft niet stil gezeten. Op 28 februari gingen Willy en Riet naar het RIVM in Amersfoort. We hebben daar weer nieuwe ontwikkelingen gehoord, bijv. dat nu ook moedermelk op veel laboratoria kan worden onderzocht op PFAS. Er wordt gezocht naar een biobank waar bloedstalen worden onderzocht op PFAS. Er wordt (nog?) niet gekozen voor een bevolkingsonderzoek, maar dus wel voor biomonitoring. Inmiddels is de film die  Leen Mulder heeft gemaakt bijna klaar om te kunnen verspreiden. Willy en Corrie hebben weer op verschillende plaatsen lezingen gegeven. Op 14 maart in Hulst  en op 17 april in Koudekerke, beide middagen werden druk bezocht. Liesbeth heeft weer veel interessante artikelen op de Facebookpagina geplaatst, dus als jullie het interessant vinden: volg ons op Vrouwen van nu-Pfas.