Lidmaatschap

De circa 22.000 leden en zo'n 315 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een krachtige en actieve vereniging. Wil je daarvan profiteren en aan bijdragen word dan lid van de afdeling Doetinchem. Je kunt deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden en je ontvangt drie keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.  

Hoe kan je lid worden van afdeling Doetinchem?

Kom naar een van onze afdelingsavonden in Zalencentrum De Kruisberg in Doetinchem. Wij begroeten je die avond als gast en hopen je als lid te mogen inschrijven. Je ontvangt een programmaboekje en een inschrijvingsformulier. Een andere mogelijk is om onderaan het aanmeldingssformulier en het incassoformulier te openen en ingevuld aan ons terug te sturen. De contributie voor 2024 bedraagt € 65,00.  

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het bijbehorende contributiebedrag is daarom ook verschuldigd per kalenderjaar en niet naar rato van het aantal maanden dat men in het eerste lidmaatschapsjaar lid is. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 september van het lopende jaar. Het lidmaatschap vervalt dan per 31 december.


1. Ben je lid van de afdeling Doetinchem, meld je dan alleen af bij de afdeling Doetinchem via secretaris@vrouwenvannudoetinchem.nl.
2. Ben je landelijk lid of donateur, meld je dan af bij de centrale ledenadministratie in Den Haag via ledenadministratie@vrouwenvannu.nl.