Lidmaatschap

De circa 22.000 leden en zo’n 300 afdelingen van Vrouwen van Nu maken Vrouwen van Nu tot een krachtige en actieve vereniging. Wil je daarvan profiteren en aan bijdragen word dan lid van een van onze afdelingen in dit geval Doetinchem. Je kunt deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden en je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

Hoe kan ik lid worden van de fdeling Doetinchem?

Kom naar een van onze afdelingsavonden in Zalencentrum De Kruisberg in Doetinchem. Wij begroeten je die avond als gast en hopen je als lid te mogen inschrijven. Je ontvangt een programmaboekje en een inschrijvingsformulier. Een andere mogelijk is om het inschrijvingsformulier hier te openen en ingevuld aan ons terug te sturen. De contributie voor 2024 bedraagt € 65,00.  

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 september van het lopende jaar. Het lidmaatschap vervalt dan per 31 december. 
Bij opzegging gedurende het jaar vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
Ben je landelijk lid of donateur, meld je dan af bij de centrale ledenadministratie in Den Haag