Presentatie PFAS toolkit op landelijke kaderdag 20 juni

Op 20 juni was er de landelijke kaderdag in de Reehorst in Ede. Voor de ruim 200 aanwezigen presenteerden Corrie, Liesbeth en Willy de toolkit PFAS voor afdelingsavonden. Tevens de trailer van de film die hoort bij deze toolkit. Alle Vrouwen van Nu afdelingen kunnen het materiaal bestellen via Pfas.teamZeeland@gmail.com. De kosten bedragen €25. Voor overig geïnteresseerden is dit €40.