Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 Vrouwen van Nu Woudrichem/Oudendijk

18 januari, lezing Pracht op het platteland. Mevr. Gemke Jager kwam vertellen over gouden en zilveren streeksieraden. Die sieraden vertellen iets over de welstand, levensfase, kerkgenootschap en vooral over de streek waar iemand vandaan komt. In deze lezing werden de verschillen en de karakteristieke onderdelen van het streeksieraad inzichtelijk gemaakt. Ook kwam een aantal specifieke technieken ter sprake. Gemke vertoonde ook nog een film van de zilversmid uit Schoonhoven, die met heel veel geduld en allemaal handwerk een zilveren knoop aan het ontwerpen was. Er kwamen 30 dames naar deze lezing. Ik leende deze tekst van Ada Loeff.

15  februari, lezing door de heer Ruben Kruithof over het op te richten Hospice Altena in Sleeuwijk. Waarom hebben we in Altena geen hospice? Deze vraag stelde Ruben Kruithof zichzelf in 2018. In 2019 kwam een kleine groep gelijkgestemden bij elkaar. Inmiddels is het duidelijk dat meer mensen dit gemis voelen. Inmiddels in 2023, is er al veel bereikt. Wat voor soort hospice willen we, waar moet het komen en is het financieel haalbaar.  Dit burgerinitiatief is al een heel eind op weg om waarheid te worden. Ruben Kruithof vertelde alles zeer uitgebreid, bijgestaan door Jan de Joode, die de financiën beheert van de Stichting Vrienden van Hospice Altena. Een erg boeiend verhaal. Nog meer info hebben alle leden per mail ontvangen en ook de mededeling dat er op  31 maart een infomiddag was in Werkendam. Er werd “met de pet rondgegaan” en er werd een bedrag van 230 euro overgemaakt aan het hospice. Aansluitend werd op 5 februari de algemene jaarvergadering gehouden. Penningmeester Gerda van Vliet en secretaris Ada Loeff zijn “vervangen” door Margriet Westerlaken en Amy van Beem. ca. 34 dames bezochten deze middag.

22 maart zou er een lezing zijn over het boek Orgelzolders van Anja Matser. Helaas annuleerde zij deze lezing voor de tweede keer, waarop het bestuur op korte termijn vervanging moest zoeken. Deze kwam in de vorm van de heer Leen Fijnekam uit Dordrecht. Hij had een mooi verhaal over de Liniecrossers in de Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog. De liniecrossers waren verzetsstrijders, die in de laatste maanden van de oorlog met gevaar voor eigen leven meestal in het holst van de nacht diverse zaken door de Biesbosch “smokkelden”. Je kan dan denken aan mensen, medicijnen, post, berichten voor het front. De Biesbosch was een haast ondoordringbaar netwerk van watertjes en kreken, waar de Duitsers niet durfden te komen. Er waren 50 dames aanwezig. Gezien de reacties was deze vervangende lezing een schot in de roos.

17 april was Gerda Verburg te gast. Zij hield een lezing over het thema “Gezond eten is de beste dokter”. Verburg (voormalig Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is nu in ons land actief op het gebied van gezond, lekker  en duurzaam geproduceerd voedsel voor een aantrekkelijke prijs voor iedereen. Van boer, tuinder, visser tot consument. Wel 35 dames genoten van deze vlotte spreekster met een zeer interessant verhaal.

10 mei was onze laatste bijeenkomst vóór de zomer. We gingen naar de Griendheuvel in de Dordtse Biesbosch, een paardenmelkerij annex theetuin. We kregen er een hapjesbuffet en een rondleiding door het bedrijf en tuin. 31 leden waren aanwezig.

6 september was er een excursie naar het voormalig Kamp Vught. Het was erg warm die dag, maar de gids liet ons zo veel mogelijk onder de bomen lopen gelukkig. We kregen een lunch en een rondleiding o.l.v. een gids. Het was erg aangrijpend om door de barakken te lopen en te zien en te horen hoe de gevangenen er in de Tweede Oorlog leefden. Je werd er gewoon stil van. 20 dames namen deel aan deze excursie.

20 september pakten we de draad weer op in het OVO-gebouw met een lezing door de heer Bläss over ballonvaart. 40 dames gingen mee “de lucht in” met de spreker. De heer Bläss toonde tientallen foto’s van ballonevenementen in binnen- en buitenland. Ballonnen met allerlei vormen en kleuren, te veel om op te noemen.   Was al met al een leuke middag, die helaas een beetje lang duurde.

5 oktober (?) hadden we een excursie naar de Koperen Knop. Er was een expositie met z.g.n. “parels” uit hun collectie. Zo’n 10 dames gingen mee, waarvan er zelfs 6 op de fiets kwamen. Dit was niet ons eerste uitje naar dit museum, maar het blijft altijd weer een interessante middag. We kregen ook nog een rondleiding dat vond ik wel een “toetje”.

18 oktober hebben we een herfststuk gemaakt onder leiding van Teuny Bakker. 29 dames gingen met een mooi stuk naar huis. 9 november was er een excursie naar het minimuseum “De kijkkraam” in Dussen. Francien van Helden heeft als voormalig kraamverzorgster een verzameling aangelegd van voorwerpen die met kramen, geboorte e.d. te maken hebben. In haar woonhuis stelt ze een en ander ten toon en ze kan er ook heel veel over vertellen. 14 dames waren bij haar te gast. Heel bijzonder.

15 november zou de heer Nelis, orthopedisch chirurg in het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem, een lezing houden. Helaas was hij door ziekte verhinderd. Gelukkig hielp Francien van Helden (zie hierboven bij 9 november !) ons uit de brand. Zij had een interessante lezing over bakeren en geboorte en ze had ook diverse objecten uitgestald. Zo konden de 30 dames toch nog genieten van een mooie middag.

13 december was er de kerstmiddag. Wel 44 dames hadden zich opgegeven. De zaal was sfeervol ingericht door de vrijwilligers van het OVO. Het werd een mooie middag met zang door Ankie van Noorloos en een gedicht en kerstverhaal door ondergetekende. Om half 6 kwam de Chinees uit Sleeuwijk een heerlijk buffet brengen. Anja en Ans hadden wederom heerlijke toetjes gemaakt. En er was voldoende tijd om eens gezellig met iedereen te praten. Een waardige afsluiting van 2023!

De koffie ochtenden op de laatste woensdagen van de maand zijn ook een succes. We gingen dit jaar drie keer naar Werkendam (Sis), drie keer naar Sleeuwijk (De la Rue) en drie keer naar Almkerk (Golfpark Almkreek). Meestal waren er 9-15 dames.

In 2023 hebben 10 leden opgezegd, één lid is overleden en er zijn 2 nieuwe leden bijgekomen, per 31 december hadden we 57 leden. Inmiddels is er al weer een aanmelding dus we zijn met 58 dames. Wat niet onvermeld mag blijven is de inzet van de dames van de excursies, de wandelgroep, de fietsgroep, de leesgroepen, de commissie Lief en Leed. Allemaal hartelijk dank ! En Janny Gouw heeft de website weer onder haar hoede genomen. Dankjewel Janny. Nel Baggerman die al jaren onze gastvrouw was in het OVO heeft een andere werkkring. We hebben alle jaren zeer prettig met Nel samengewerkt. Nu zijn de vrijwilligers van OVO er om alles klaar te zetten en wat in te schenken. Ze doen enorm hun best en we komen er best wel uit met elkaar.