Jaarvergadering 21 februari 2024

JAARBIJEENKOMST

Woensdagmiddag 21 februari 2024

Vanmiddag zijn 79 dames naar de Tabor gekomen.
Antoinette opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder een aantal nieuwe leden.

Hierna wordt de agenda behandeld. Geen op en aanmerkingen en de vergadering wordt afgesloten. Er wordt nog vermeld door Annie de Goede, dat zij nog gewerkt heeft aan het geborduurde tafelkleed dat altijd op de tafel ligt bij de jaarvergadering en waar haar boerderij op staat.

Daarna is het tijd voor de aftredende leden Eveline Ekelschot en Marijke de Groot. Zij worden bedankt voor hun inzet met een leuke attentie, een orchidee en een cadeaubon van Etos. Irene bedankt Antoinette en Berta dat zij weer in het bestuur komen. Alleen Berta neemt voorlopig het penningmeesterschap over.

Daarna wordt Marietje Hoogendoorn in het zonnetje gezet. Zij is al 65 jaar lid van onze vereniging. Ze was totaal verrast. Ze kreeg van Antoinette een door haar zelfgemaakte koe met daarin  65 euro, terug voor de contributie van dit jaar. Het zat verstopt in de uier die aan de achterkant open was gelaten. Ook kreeg zij een zilveren speld in de vorm van de korenaar en is zij nu erelid en hoeft geen contributie meer te betalen. Dit moet natuurlijk gevierd worden met een drankje en een heerlijke soes.

Na de pauze is er een optreden van zangeres Diny Boots met haar man achter de knoppen. Ruim een uur lang zingt zij gezellige Nederlandse en Engelse liedjes. De voetjes gaan van de vloer en er wordt door een aantal dames polonaise gelopen. Na afloop krijgt Diny Boots een grote doos Merci.

Het was een geslaagde middag

Ellie Korzelius