Informatie 2024

Beste leden van de Vrouwen van Nu in Bathmen,


Alweer is een nieuw jaar aangebroken voor onze vereniging.
Ik ben in 2023 gevraagd om deel te nemen in het bestuur. De taak van
voorzitter moest na het afscheid van Geja van der Noort ingevuld
worden en ik heb dat in eerste instantie nu tijdelijk opgepakt. De
afdeling Bathmen is een mooie vereniging en daar wil ik graag mijn
steentje aan bijdragen.
We zijn voortvarend bezig met het programma voor de komende tijd. Er
staan weer veel interessante en mooie avonden gepland en ook de
verschillende commissies zijn weer volop bezig met hun
activiteitenprogramma’s.
Het verenigingsleven staat in onze tegenwoordige samenleving onder
druk. We zien een verschuiving naar meer individuele activiteiten. Ook
de Vrouwen van Nu hebben hier landelijk mee te maken. Niettemin
willen we ons als een grote en actieve afdeling blijven inzetten voor de
vrouwen in Bathmen.
Bathmen is een erg actief dorp en daar hoort de vereniging van
Vrouwen van Nu zeker bij. Het is ook belangrijk dat jongere vrouwen de
weg naar onze vereniging vinden.
Ik wil u namens het bestuur uitnodigen om weer volop deel te nemen
aan onze activiteiten.
Het programma bevat voor elk wat wils.
Uw ideeën, suggesties of andere opmerkingen blijven welkom. Laten
we proberen er weer een mooi jaar van te maken.


Agnes Peters
voorzitter