Afdeling Haarlemmermeer

De afdeling Haarlemmermeer van Vrouwen van NU organiseert bijeenkomsten in de periode september tot en met mei. Deze vergaderingen zijn elke tweede dinsdagmiddag van de maand, beginnen om 14 uur (zaal open om 13.30) en duren tot ongeveer 16 uur. We komen bij elkaar in de Herberg in Nieuw Vennep.

Het programma met de onderwerpen van de lezingen wordt eind augustus bekend en zal op de website gepubliceerd worden.

Daarnaast bezoeken we regelmatig een museum: eens in de 6-8 weken gaan we naar een museum bij ons in de buurt, ook organiseren we stadswandelingen in een plaats bij ons in de regio. We hebben een leesgroep, die eens per 6 weken bij elkaar komt om een boek te bespreken, zij vergaderen bij een van de leden thuis.

Door het jaar heen zijn er diverse andere activiteiten, zoals ook de jaarllijkse kerstviering in december.

Belangstellenden zijn van harte welkom om een keer (gratis) te komen kennismaken.