Dhr. en mevr. Alfrink hebben ons meegenomen met verhalen over de IJssel.

Ledenavond maandag 8 april 2024.  

Dhr. en mevr. Alfrink nemen ons mee door in verhalen over de IJssel.  

Anneke heet iedereen welkom in het bijzonder dhr. en mevr. Alfrink, ook zijn er enkele gasten aanwezig.

De collecte van het ReumaNederland heeft een bedrag van €1.112,38 opgebracht, alle collectante worden bedankt voor de inzet.

Voor de driedaagse fietstocht zijn nog enkele plekken beschikbaar, opgave is mogelijk bij de fietscommissie. De datum is 20 t/m 22 augustus.  

Per 15 april gaat de nieuwe website online. Iedereen heeft een brief ontvangen waarin vermeld wordt hoe je kunt inloggen, nl. met je lidmaatschapsnummer en je postcode.

Er is gezongen voor een jarige. Van harte gefeliciteerd. Alle overige informatie staat vermeld in de Nieuwsbrief!!  

Het woord is daarna aan dhr. en mevr. Alfrink

Jan Alfrink is de verteller en Gemma Alfrink omlijst dit met muziek. Jan vertelt ons dat zijn achtergrond in het onderwijs ligt en hij verhalen verteller is, Gemma verzorgd de muziek, ze bespeelt de dwarsfluit, een tafelharp, blokfluit, ze zingt en heel bijzonder ze speelt op een tak/stok. Een tak van een plataan die door een vriend is bewerkt met insneden wat een bijzonder geluid maakt. We worden verhalend meegenomen “in een schuit” over de IJssel vanaf Doesburg tot Kampen, waarna de IJssel uiteindelijk eindigt in het IJsselmeer. We doen verschillende Hanzesteden aan en elke stad heeft zijn eigen verhaal.  Het eerste verhaal gaat over het ontstaan van de IJssel,  hiervan zijn drie verhalen  in omloop elk met eigen uitleg over het ontstaan. Doesburg kent het verhaal van de Heilige Martinus, in Zutphen gaan we de Walburgiskerk binnen met de  Duivelspoot in de Librije. Het verhaal van de broers Broos en Goos en buurman Klaas die in onmin leven in de Hoven. Het bronzenbeeld van Ida Gerhard met spreuk en een gedicht. Daarna langs de ruïne Nijenbeek naar Deventer de Koekstad,  we horen hoe Bussink het predicaat Koninklijke Hofleverancier heeft gekregen. Daarna kwamen Zwolle en Kampen aan de beurt. Zwolle met de Sassenpoort en mooie lieflijk klinkende Klokken en het rijke Kampen die deze klokken kocht en Zwolle de naam Blauwvingers bezorgde. Ook kent Kampen de bijzondere (domme) verhalen het Kamerui.

Tot slot vertelde Jan nog een kort verhaal over het gevonden  onderbeen. Dit naar aanleiding van de krimi “Het been in de IJssel”  geschreven door Joris van Casteren.  

Anneke bedankt Jan en Gemma Alfrink voor de mooie verhalen en muziek, wenst iedereen wel thuis en hopelijk tot de volgende keer op 13 mei  met het cabaretprogramma van Turbo Toos en super Stien.  

Tot slot heeft Ada nog een mededeling betreffende het reisje naar Beeld en Geluid woensdag 17 april. Graag aanwezig zijn om 8.15 uur in de Kerkstraat bij de bus. Voor degene die een museumjaarkaart of kaart van de Vriendenloterij hebben, dit meenemen. Als het mogelijk is ook je telefoon meenemen.