Contributie

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt voor 2024 € 65,00. Dit is inclusief het abonnement op het blad Vrouwen van Nu dat je vier keer per jaar ontvangt. In 2024 drie keer.

De verdeling van de contributie is als volgt: afdelingskas € 33,80, landelijke kas € 26,20 en provinciale kas € 5,00.

De contributie wordt centraal geïnd door het landelijk bestuur. Als je hiervoor een machtiging hebt verleend, wordt dit bedrag in januari van je rekening afgeschreven.

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 15 september gebeuren bij de secetaris per e-mail: anjatoussaint@ziggo.nl