Contributie
Het lidmaatschap bedraagt voor 2024 € 65,00. Dit is inclusief het abonnement op het blad Vrouwen van Nu dat je vier keer per jaar ontvangt. In 2024 drie keer. De...
Lees meer
Hoe kunt u inloggen
Op 15 april gaan de nieuwe afdelingswebsites live. Vanaf die dag zijn de oude websites niet meer toegankelijk.   Ook verandert vanaf die dag de manier waarop je als...
Lees meer