Contact met Vrouwen van Nu Terschelling

Secretaresse:

Wies Fiévez
Tel.nr.: 0562 - 449021

vvnterschelling@gmail.com
 

 

Voor het doorgeven van:

*Nieuwe leden
*Verhuizingen
*Opzeggingen