Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken.

Ook Vrouwen van Nu verwerkt persoonsgegevens.

Dit is nodig om te functioneren als vereniging en voor de leden om datgene te doen waarvoor je lid bent geworden.

In de zogenoemde Privacy Verklaring en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG , kunt u vinden op www.vrouwenvannu.nl/voor leden