Lidmaatschap

Vrouwen van Nu telt ruim  45.000 leden, sinds de fusie met de Katholieke Vrouwen Organisatie afdelingen! Het is de grootste vrouwenvereniging van het land! Allemaal vrouwen die met beide benen in de samenleving staan, sociaal, creatief, bewust van hun persoonlijke ontwikkeling en van de veranderingen in de maatschappij. Vrouwen die houden van gezelligheid en ontmoeting. Onze afdeling heeft nu 107 leden.

U bent van harte welkom!

Het lidmaatschap van Vrouwen van Nu kost €  55,50 per jaar. Dit lidmaatschap geeft recht op deelname aan alle activiteiten binnen onze afdeling, activiteiten van het provinciaal bestuur en van het landelijk bestuur. Deze activiteiten zijn soms gratis, vaak wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor deelname. Bij het lidmaatschap hoort een ledenpas, die allerlei kortingen biedt. Alle leden krijgen 4 x per jaar gratis het Vrouwen van Nu Magazine toegestuurd.

landelijk      : www.vrouwenvannu.nl                               provinciaal  : www.vrouwenvannu.nl/gelderland               afdeling :               www.vrouwenvannu.nl/hummelokeppeldrempt

Als je eens vrijblijvend een ledenavond wilt bijwonen, dat kan gerust. Uiteraard wil je eerst eens weten hoe het er aan toe gaat! Meld je dan even bij aanvang van de avond bij de dames die het entreegeld innen.

Wanneer je besluit om lid te worden, neem dan contact op met de secretaris van onze afdeling:                          
Véronique via e-mail vvn.hkd@gmail.com                

Je kunt ook op https://vrouwenvannu.nl/word-lid eerst alles lezen over het lidmaatschap, contributie, voorwaarden en opzegging en dan het inschrijfformulier downloaden en invullen.

Als je je hebt aangemeld, wordt je onderdeel van één van de 10 kringen die onze afdeling rijk is. In jouw kring zitten de leden die bij jou in de buurt wonen. Je valt dan onder een contactdame, die ook bij je in de buurt woont. Als je wilt lezen wat de contactdames doen, klik dan op het blokje contactvrouwen.  

Bedanken als lid                                                           Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, wil je dat dan schriftelijk aan de secretaris doorgeven? Het is jammer wanneer het gebeurt, maar doe het dan vóór 15 oktober. Je lidmaatschap vervalt dan per 31 december.

Verhuizing                                                                     Wil je bij verhuizing je nieuwe adres schriftelijk doorgeven aan onze secretaris. Zij kan dan je 'oude' en eventueel je 'nieuwe' contactvrouw of je nieuwe afdeling inlichten, en ook het landelijk bureau.