Welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. Wij zijn een vereniging waarbinnen vrouwen hun ideeën vorm kunnen geven en zich kunnen ontplooien. Wij staan open voor nieuwe initiatieven van mensen binnen en buiten de vereniging.

Er worden tal van activiteiten georganiseerd. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in  ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Voor meer informatie kunt u mailen naar bureau@vrouwenvannu.nl of bellen naar 070 3244429.