Welkom op onze afdelingssite

De Bloemberg is een klein plaatsje aan de Reest, de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. Wij zijn een kleine maar bloeiende vereniging van ongeveer 30 leden, deze leden wonen aan weerszijden van de Reest. Wij hebben leden van verschillende leeftijden, onze jongste leden zijn 35 jaar. Maar er zijn ook leden  al 60 jaar lid van onze vereniging. Onze afdelingsavonden worden gehouden in  Café-Restaurant Poortman en beginnen 19.45 uur.

Regelmatig worden er foto's gemaakt van de afdeling Bloemberg, deze foto's zijn uitsluitend te zien via het "voor leden" van de afdeling toegankelijke deel van de website. Dit zijn alleen de foto's die na juni 2018 gemaakt zijn en voor 2015. Een enkele keer zal iemand op het algemeen toegankelijke deel te zien zijn. Dit geschiedt alleen na voorafgaande toestemming van de betrokkene(n).

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu.Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Het is onze missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken:

Vrouwen van nu is een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands-en stedelijke gebieden, die:
-elkaar willen ontmoeten
-hun creativiteit willen ontplooien
-aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en
met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

Voor meer informatie kunt u mailen naar  Brigitte Quaetflieg mailen naar info@kleenebouw.nl of bellen met 06-13500438