Welkom op onze afdelingssite

Welkom bij Vrouwen van Nu afdeling Baarderadiel

Binnen onze afdeling ligt het accent op elkaar ontmoeten, inspireren en plezier hebben!

Wij bieden een gevarieerd programma met interessante, informatieve of maatschappelijke onderwerpen.

Leden van onze afdeling kunnen ook deelnemen aan provinciale en landelijke activiteiten. Het lidmaatschap is inclusief het ledenblad Vrouwen van Nu dat zes maal per jaar verschijnt.

Maak eens kennis door vrijblijvend een ledenavond bij te wonen, wij komen bijeen in mfc Wjukken te Mantgum.

Wil je meer informatie over onze afdeling, neem dan contact op met onze secretaresse Anita Hyde 0515-756090 of vvnbaarderadiel@gmail.com

 

Extra informatie