Lidmaatschap

Hoe wordt U lid?

Op de voorpagina van de landelijke website (www.vrouwenvannu.nl) staat daarvoor een formulier.Wij krijgen deze informatie vervolgens doorgestuurd. Of U neemt contact op met ons secretariaat (vrouwenvannuaxel@gmail.com)

Betaling contributie.

De contributie bedraagt in 2019 € 51,50. Deze wordt centraal geind of U betaalt via de acceptgirokaart die bij het ledenblad van december wordt gevoegd.

Beeindigen lidmaatschap.

Dit gebeurt schriftelijk voor 1 november van elk jaar.