Welkom op onze afdelingssite

 

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

De plaatselijke afdelingen  vormen de basis van de "Vrouwen van Nu". Het is belangrijk dat afdelingen naar buiten laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Er zijn ruim 500 afdelingen die ca. 46.000 leden samenbundelen.

De afdelingen worden gecoördineerd door een provinciaal bestuur. Dit houdt contact met de afdelingen en het landelijk bestuur.

De meerwaarde van een landelijke organisatie is, dat:
-resultaten en successen uitgewisseld kunnen worden
-er samengewerkt kan worden
-er een vuist gemaakt kan worden als dat nodig is
-dat vrouwen kunnen meepraten en meedoen en ook de gelegenheid daarvoor moeten krijgen.

"Vrouwen van Nu" is de grootste vrouwenorganisatie van Nederland.

Via nieuwsbrieven, het programmaboekje, het blad Vrouwen van Nu en de website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Website landelijk: www.vrouwenvannu.nl

Voor meer informatie kunt u kijken bij "Bestuur".

Beschermvrouwe is H.K.H Prinses Beatrix

A.C.W.W.
Associated Country Women of the World.
De wereldbond van vrouwen heeft als doel begrip en vriendschap tussen vrouwen overal in de wereld te bevorderen en de levensstandaard te verhogen.