Welkom op onze afdelingssite

 

Van NBvP naar Vrouwen van Nu

Op 25 februari 1948 is hier de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Zuidhorn opgericht. Deze kwam voort uit de in 1917 door mej. Jensema opgerichte `Vereniging ter behartiging van de belangen van de gezinnen ten plattelande`.

Toen bestonden de activiteiten nog uit praktische zaken, zoals voedselbereiding, handwerken, uitstapjes op de fiets en educatie van de Plattelandsvrouw..
Ons 70-jarig bestaan hebben we achter de rug en we kunnen vaststellen dat er veel veranderd is in die tijd. We noemen ons tegenwoordig `Vrouwen van Nu` bijvoorbeeld.
We wandelen en fietsen nog wel, maar onze actieradius voor uitstapjes is enorm vergroot.
We hebben veel goed lopende activiteiten; dit hebben we te danken aan de inspanningen van de organisatoren in de cursus- en activiteitencommissies.

Onze doelstelling is een organisatie te zijn voor vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die
. elkaar willen ontmoeten
. hun creativiteit willen ontplooien
. aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
. willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

Onze afdeling heeft een groot aantal leden, waardoor we veel leuke dingen kunnen organiseren.
Als u meer informatie wilt over de Vrouwen van Nu, afdeling Zuidhorn, dan kunt u contact opnemen met,

Marian van Kampen, secretaris
tel: 0594 248805