Welkom op onze afdelingssite

Welkom op de afdeling Veendijk

De Veendijk was oorspronkelijk niet meer dan een weg, die van Eursinge naar Nijeveen liep en onderdeel was van een oude postwegroute. Doordat de buurtschap met gelijkluidende naam: Veendijk, eigenlijk is ontstaan door vervening, zijn de huizen als het ware strooksgewijs gebouwd. Vandaar ook het gezegde:"men woont in Havelte, in Uffelte op Wapserveen en op Busselte, maar aan de Veendijk". Het wegdorp Veendijk dankt zijn ontstaan aan de veenontginningen vanaf de 2e helft van de 18e eeuw. In 1805 stonden er zes boerderijen. Nadien breidde de bebouwing zich uit met boerderijen en arbeiderswoningen.

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

Onze vereniging telt 42 leden, in de leeftijd van 45 tot en met 91 jaar.
Dus een vereniging voor jong en oud!
Belangstellenden/nieuwe leden zijn van harte welkom op een afdelingsavond (Zie Programma).
 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.45 uur, in de kantine van camping de Klaverkampen, Slagdijk 2 te Havelte

De "doe-avonden" vinden plaats in de Stobbe, Linthorst Homanstraat 22, 7973 KG te Darp tel.0521-341478

Deelname aan de afdelingsavonden, cursussen, excursie en reisje is geheel op eigen risico.

Contactpersoon: Marga Stapel
stape225@planet.nl