Welkom op onze afdelingssite

 

Beste Vrouwen van Nu, afdelingTolbert

- U heeft het programmaboekje 2022-2023 inmiddels ontvangen. Op de voorkant hebben we deze keer gekozen voor een quilt, gemaakt door Hennie Veenstra, één van onze leden, die daar zeer handig en vaardig in is. Op pagina 13 van het programmaboekje staat meer informatie over de quiltgroep.

- Onze interessegroepen worden meestal goed bezocht. De groep bewegen op muziek wil graag leden erbij. Probeert u eens mee te bewegen op muziek. Het is een gezonde bezigheid voor het lichaam en is een gezellig sociaal gebeuren, wat ook weer goed voor u is. Informatie vindt u in het programmaboekje.

-Het programma voor het komende seizoen hebben wij met veel plezier in elkaar gezet. Vele onderwerpen passeren de revue en wij hopen dat u hiervan gaat genieten. Wij zien u dan ook graag op onze maandelijkse bijeenkomsten en overige activiteiten.

Tot slot willen wij u graag even op het volgende attenderen: U heeft uw gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer aan onze ledenadministratie doorgegeven. Wij gaan erg zorgvuldig om met deze gegevens. Er worden in enkele gevallen tijdens een activiteit wel eens foto's van onze leden gemaakt. Als u bezwaar heeft tegen publicatie van een foto waarop u staat, wilt u dit dan bij het bestuur aangeven? 

LEDENADMINISTRATIE

Secr. Liesbeth Schuttinga-Uildriks     tel. 0594-512920

ZIEKENCOMMISSIE                                     
Aaltje van der Veen-Boetje
Waezenburglaan 82
9351 HG  Leek                                   tel. 0594-549898

SCHAKELLID PROV. CULTURELE COMMISSIE
Foke Oosterveld-van Delden
Landauerlaan 26
9351  PP  Leek                                    tel. 0594-517008

PERSBERICHTEN, AFDELING TOLBERT
Wytske Heuker
Swarte Ruiters 14
9351 NN  Leek                                     tel. 0594-515623

WEBMASTER
Ina Mulder
Oldebertweg 143
9356 AD  Tolbert                                  tel. 06-12517067

CONTACT DAGTOCHT EN MUSICALS
Ina Mulder

LIDMAATSCHAP                                           
Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient dit uiterlijk vóór 15 oktober 2022 te gebeuren. De opzegging moet schriftelijk plaatsvinden, gericht aan de secretaris. U ontvangt daarna een schriftelijke bevestiging van de secretaris.

CONTRIBUTIE

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt € 56,50.
Verdeling:

Afdeling:         € 28,40

Provincie:       €   5,65

Landelijk:        € 21,45
 

De contributie wordt geïnd door het Landelijk Bureau. 

LEDENPAS

Eens per jaar ontvangt u een nieuwe ledenpas; bewaart u deze a.u.b. goed!

MISSIE VAN DE BOND

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de NBvP - Vrouwen van Nu - is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden. Vrouwen die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

www.vrouwenvannu.nl/groningen
www.vrouwenvannu.nl/tolbert

GAST BIJ ANDERE AFDELINGEN
Als lid van de Vrouwen van Nu kunt u overal in het land aanschuiven bij de bijeenkomsten van andere afdelingen. De afdelingen mogen daarvoor wel een bijdrage in de kosten vragen. Lidmaatschapskaart meenemen!

Deelname aan alle activiteiten, die door commissies, werkgroepen of door onze afdeling in het kader van de NBvP, Vrouwen van Nu, worden georganiseerd, is voor eigen risico.

VERVOERSDIENST

Wilt u een bijeenkomst of andere activiteit van onze afdeling bijwonen, maar heeft u geen vervoer kunnen regelen, neemt u dan contact op met het bestuur.

EXCURSIES

Als u met iemand meerijdt naar een excursie, wordt er aan de chauffeur een kleine financiële vergoeding gegeven.

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

Wij zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. Onze afdeling bestaat uit ca. 135 leden en voor iedereen is er zeker een onderwerp waarnaar de interesse uit zal gaan.We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannu.tolbert@gmail.com of bellen naar 0594-512920..