Welkom op onze afdelingssite

Vrouwen van Nu is de grootste landelijke vereniging voor alle vrouwen ongeacht achtergrond of religie.

De Steenbergse afdeling bestaat al 85 jaar. Sinds begin 2023 hebben we een nieuw bestuur en we gaan op naar het 100 jarig bestaan.

Doel van de vereniging is verbinden en omzien naar elkaar.

Gezelligheid staat voorop en dat vinden wij in de diverse activiteiten, zoals: informatieve lezingen soms met een humoristische inslag. Deze lezingen worden gehouden in De Vaert, Piet Snoeijersstraat 2 in Welberg. Zie ook ons jaarprogramma op onze afdelings website.

Als u enthousiast bent geworden voor deze activiteiten, dan bent u van harte welkom om een activiteit bij te wonen, dit kan maximaal 3 keer á € 3,50. Na bezoek enthousiast gebleven, wordt dan lid!!!!

We organiseren nog  diverse activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden zoals: museumbezoek, stadswandeling, rondleidingen, fietstocht, bezoek pluktuin, muziekavond, High tea en jaarlijks een busreis.

Misschien zien we u op 1 van onze activiteiten?

Voor meer informatie kunt u mailen naar vvnsteenbergen@gmail.com of bellen naar 06-1881 1957.