Welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’.

Bent u nieuwsgierig geworden hoelang leden al lid zijn? Kijk dan even onder het kopje "Over Ons".

Wij nodigen u van Harte uit om kennis te komen maken.
Een Gastvrouw is aanwezig om U  snel thuis te laten voelen bij onze vereniging.

Ons verenigings onderkomen is: 
"De Ruyten"
Ruitenweg 39, 9619 PL Froombosch

Wij houden onze afdelingsavonden meestal op een donderdag 1 keer in de maanden september t/m mei en beginnen om 19.30 uur

Voor informatie over onze afd.  kunt u kontact opnemen met; Mevr. G. Drenth tel. 06-55741329
of via de mail  vrouwenvannu.slochteren8@gmail.com                                                                                     
Als lid van Vrouwen van Nu kunt u overal in het land aanschuiven bij de bijeenkomsten van andere afdelingen. De afdelingen mogen daarvoor wel een bijdrage in de kosten vragen.
Lidmaatschapkaart meenemen!
Daarnaast krijgt u vier maal per jaar het ledenblad Vrouwen van Nu.

Voor meer informatie kunt u mailen naar bureau@vrouwenvannu.nl of bellen naar 070 3244429.