Lidmaatschap

Lidmaatschap.

De contributie bedraagt voor 2017 / 2018 € 51,50

Naast negen afdelingsbijeenkomsten per jaar en enkele andere activiteiten, georganiseerd door de plaatselijke afdeling, ontvangt u voor deze prijs het ledenblad Vrouwen van Nu, dat zes keer per jaar verschijnt.

Leden kunnen daarnaast deelnemen, tegen een kleine meerprijs, aan plaatselijke cursussen excursies en reizen. op velerlei gebied.

Ook zijn er veel provinciaal en landelijk georganiseerde studiedagen, cursussen, excursies en reizen.