Welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een bloeiende vereniging met 150 leden.

Onze afdeling is opgericht op 4 juni 1946.  

Van september tot en met mei hebben we elke maand een afdelingsavond met wisselende onderwerpen. Leerzame en informatieve  bijeenkomsten worden afgewisseld met ontspanning. Ook worden er elk seizoen 2 koffiemorgens/middagen georganiseerd.

De verschillende interessegroepen bieden de mogelijkheid om hobby's samen te delen en vergroten de sociale contacten.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

De contributie voor 2022 bedraagt € 55,50. per lid.

Is uw nieuwgierigheid gewekt, kom dan gerust een keer naar een afdelingsbijeenkomst of neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een mail naar www.secretarisvvnruurlo@gmail.com.