RIDDERKERK

Vrouwen van nu is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van partijpolitiek.

De afdeling Ridderkerk organiseert iedere laatste maandag van de maand een bijeenkomst in een zaal van de Prot. Gereformeerde Gemeente "Levensbron" aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. Daar wordt een spreker of een spreekster uitgenodigd voor een lezing over diverse onderwerpen. Ook vinden er wel muziekoptredens plaats.

Daarnaast kunt u als lid (tegen betaling) deelnemen aan diverse activiteiten: een leesclub, bewegen op muziek voor 50+, en één keer per maand eten bij het Maximacollege. Verder zijn er nog cursussen schilderen/tekenen, cursussen kunstgeschiedenis, workshops en excursies.

Kortom een bloeiende afdeling, die op 23 augustus 2023 haar vijfentachtig jarig jubileum hoopt te vieren en zeker de moeite waard is om eens vrijblijvend als gast te bezoeken.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 56,50

De nieuwsbrieven van de afdeling treft u aan onder het kopje "voor leden".

Informatie:

Henny Kooiman (voorzitter)  tel: 0180-428666

Sija Aanen  (secretaris)        tel: 0180-418540